Ban hành nhóm 11 chỉ số thống kê cơ bản ngành y tế

10/04/2014 | 02:34 AM

 | 

Ngày 14/02/2014, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 06/2014/TT-BYT về việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế, gồm 88 chỉ số thuộc 11 nhóm


Ngày 14/02/2014, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 06/2014/TT-BYT về việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế, gồm 88 chỉ số thuộc 11 nhóm: Tài chính y tế; Nhân lực y tế; Cơ sở y tế; Hệ thống thông tin; Quản trị hệ thống; Sử dụng dịch vụ y tế; Chất lượng và tính an toàn của dịch vụ y tế; Độ bao phủ và ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp; Hành vi và các yếu tố nguy cơ; Tình trạng sức khỏe; Bệnh không lây và tai nạn thương tích.

Trong đó, có các chỉ số quan trọng như: Số nhân lực y tế/cơ sở y tế trên 10.000 dân; Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế; Tỷ lệ người bệnh hài lòng với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Tỷ lệ trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; Tỷ lệ người hút thuốc lá; Tỷ suất tử vong do tai nạn, thương tích trên 100.000 dân; Tỷ số tử vong của mẹ/trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống; Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng; Tỷ suất mới mắc ung thư trên 100.000 dân…

Cùng với việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản nêu trên, Quyết định cũng quy định Sở Y tế là cơ quan đầu mối tại địa phương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2014 và thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT ngày 25/12/2008.

 Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 01 tháng 03/2014


Thăm dò ý kiến