​Quy định về khoa Y, Dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước

10/04/2014 | 02:30 AM

 | 

Ngày 10/01/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BYT về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện Nhà nước.

Ngày 10/01/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BYT về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện Nhà nước, trong đó quy định bệnh viện có quy mô từ 120 giường bệnh nội trú trở lên phải thành lập Khoa Y, dược cổ truyền có tối thiểu 10 giường bệnh nội trú và bệnh viện có quy mô dưới 120 giường bệnh nội trú phải thành lập Khoa Y, dược cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y dược cổ truyền có tối thiểu 05 giường bệnh nội trú.

Thông tư cũng chỉ rõ, Khoa Y, dược cổ truyền có nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; đồng thời xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Khoa; tổ chức sơ chế, bào chế dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, sắc thuốc… Ngoài ra, Khoa Y, dược cổ truyền còn đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học về y, dược cổ truyền, cụ thể: Tham gia giảng dạy về y, dược cổ truyền; là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền; đầu mối của bệnh viện về nghiên cứu kế thừa, ứng dụng y, dược cổ truyền…

Tương ứng với các nhiệm vụ chính nêu trên, Khoa Y, dược cổ truyền có 03 bộ phận: Khám bệnh, điều trị ngoại trú; Điều trị nội trú và Dược cổ truyền; trong đó có các khu vực như: Khu vực khám bệnh, điều trị ngoại trú có giường bệnh; khu vực điều trị nội trú; khu vực điều trị bằng y học cổ truyền và phục hồi chức năng; kho dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; khu vực chế biến, bào chế; khu vực sắc thuốc; quầy phát, cấp thuốc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2014; thay thế Thông tư số 02/BYT-TT ngày 28/02/1997 và Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997.

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 01 tháng 03/2014​


Thăm dò ý kiến