Điều kiện thành lập phòng khám gia đình

16/07/2014 | 03:32 AM

 | 

Vào những ngày cuối tháng 5 qua, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-BYT

Vào những ngày cuối tháng 5 qua, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình.

Theo đó, người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám phải có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành y học gia đình.

Ngoài điều kiện trên thì đối với những đề nghị cấp giấy phép cho phòng khám trước ngày 01/01/2018 phải có thời gian thực hành khám chữa bệnh ít nhất 36 tháng.

Riêng đối với những đề nghị cấp giấy phép từ ngày 01/01/2018 thì ngoài những điều kiện như trên thì trong thời gian 36 tháng thực tập phải có đủ 24 tháng thực tập khám chữa bệnh chuyên ngành y học gia đình.

Như vậy, yêu cầu về nhân sự trong việc thành lập phòng khám bác sĩ gia đình đã có những điểm khác biệt so với quy định về phòng khám chuyên khoa tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT .

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/07/2014 và bãi bỏ quy định về phòng khám gia đình tại Điều 25 Thông tư 41.

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 02 tháng 06/2014​


Thăm dò ý kiến