Điều kiện chuyển tuyến khám, chữa bệnh

16/07/2014 | 03:29 AM

 | 

Từ ngày 01/6/2014, người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên nếu đủ điều kiện

Từ ngày 01/6/2014, người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên nếu đủ điều kiện:

- Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị;

- Người bệnh được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến;

Ngoài ra, người bệnh sẽ được chuyển lên tuyến cao hơn nếu cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp với danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người bệnh chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới nếu người bệnh đã được chẩn đoán, điều trị qua giai đoạn cấp cứu, bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.

Đây là nội dung được quy định trong Thông tư 14/2014/TT-BYT về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở cùng tuyến được thực hiện khi:

- Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật được phê duyệt hoặc phù hợp nhưng không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

- Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được phê duyệt.

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 02 tháng 06/2014​


Thăm dò ý kiến