Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020.

10/04/2014 | 02:59 AM

 | 

Ngày 11/3/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Quyết định số 774/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020.

Đề án được phê duyệt sẽ giúp nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh viện vệ tinh thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, giúp người dân được khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao tại các bệnh viện vệ tinh, không phải lên tuyến trên. Trước mắt sẽ tập trung ưu tiên 5 chuyên khoa: Ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi.

Hiện nay, nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hệ thống khám, chữa bệnh của nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất cập, thách thức: Mô hình bệnh tật kép (bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm); nguồn lực đầu tư cho y tế tuy có tăng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Theo đề án, trong giai đoạn 2013-2015, ưu tiên đầu tư 45 bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện vệ tinh của 14 bệnh viện hạt nhân (9 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 5 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh). Giai đoạn 2016 – 2020 sẽ tiếp tục duy trì kết quả của giai đoạn 2013-2015, đồng thời căn cứ vào thực trạng quá tải bệnh viện, điều kiện kinh tế - xã hội để mở rộng Đề án.


Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 01 tháng 03/2014


Thăm dò ý kiến