Các dự án đã hoàn thành

STT Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020 01/01/2013 01/01/2017
2 Cung cấp Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TW 01/01/2012 01/12/2014
3 Tăng cường năng lực sản xuất vắc xin phối hợp Sởi-Rubella 01/01/2014 01/12/2018
4 Nghiên cứu cơ chế gây độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh lưu hành trong thực phẩm 01/01/2014 01/12/2018
5 Tăng cường dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tỉnh Tây Bắc 01/12/2012 01/12/2016
6 Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám, chữa bệnh 01/01/2011 01/12/2014
7 Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - giai đoạn II 01/12/2011 01/12/2016
8 Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho mạng lưới phòng xét nghiệm tại Việt Nam 01/02/2011 01/02/2016
9 Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 01/10/2011 01/12/2015
10 Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, giai đoạn 2 01/01/2013 01/01/2015
11 Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế 01/01/2014 01/01/2020
12 Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/01/2013 01/12/2017
13 Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/04/2013 01/06/2018
14 Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2 01/05/2011 01/12/2015
15 Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế 01/01/2011 01/06/2016
16 Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ 01/03/2009 01/06/2014
17 Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin 01/01/2014 01/12/2016 Quỹ Toàn Cầu KHL
18 Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ 01/01/2010 01/08/2016
19 Hỗ trợ hệ thống y tế - Quỹ Toàn cầu 01/01/2012 01/12/2016 Quỹ Toàn Cầu KHL 86,982,912 USD
20 Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao Việt Nam 01/01/2011 01/12/2015 Quỹ Toàn Cầu KHL 57,162,582 USD

Thăm dò ý kiến