Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

23/03/2022 | 10:16 AM

 | 

 

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai và và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định:

Chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến