Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

22/09/2023 | 16:21 PM

 | 

Bộ Y tế nhận được công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị “Hiện nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái tổ chức đấu thầu mua thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất, nhưng một số mặt hàng không có nhà thầu dự thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ cho nhu cầu khám, chữa bệnh của bệnh nhân. Lý do chủ yếu là nhu cầu về số lượng thuốc loại này của mỗi cơ sở y tế không nhiều; các mặt hàng này đều được quản lý đặc biệt; thủ tục quy trình quản lý, vận chuyển chặt chẽ; giá thuốc không cao; tổng giá trị gói thầu thấp nên rất ít nhà cung ứng, không có nhà thầu dự thầu. Cử tri kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu sớm bổ sung hướng dẫn cho phép các cơ sở y tế trên địa bàn cùng tỉnh được chuyển nhượng các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất giữa các cơ sở y tế để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Đồng thời, bổ sung phạm vi thanh toán BHYT đối với các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất được mua sắm theo hình thức lập hồ sơ (đơn hàng - tức là không qua đấu thầu) để trong trường hợp đã tổ chức đấu thầu nhưng không lựa chọn được thuốc trúng thầu thì chuyển hình thức duyệt đơn hàng nhằm có đủ thuốc cho điều trị, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến