Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

22/09/2023 | 15:53 PM

 | 

Bộ Y tế nhận được công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị “Đề nghị trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử. Hiện nay trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa có chương, điều quy định về nội dung thuốc lá điện tử nên tình trạng buôn bán, sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay, nhất là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên đang tràn lan, chưa có sự quản lý của nhà nước”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến