Theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-TCCB ngày 05/6/2007 của Liên bộ Y tế, Nội vụ về việc định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước có quy định đối với bệnh viện hạng I thì định mức nhân lực là 1,45-1,55 người/giường bệnh. Quy định trên gây bất cập như sau: hiện nay, hầu hết các bệnh viện hạng I đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Do đó, để chuyên nghiệp hóa công việc và giảm nguồn chi, các bệnh viện đã tiến hành hợp đồng vụ việc với các công việc không thường xuyên (sửa chữa điện nước, bảo trì, bảo dưỡng các loại máy móc…) nên số lượng nhân lực đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, định mức biên chế sự nghiệp đối với bệnh viện hạng I theo Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-TCCB từ 1,45-1,55 biên chế/giường bệnh là quá cao, nếu bắt buộc phải tuyển đủ nhân lực theo quy định trên thì các đơn vị tự chủ tài chính không đảm bảo chi trả lương và trích lập các quỹ phát triển sự nghiệp.

06/04/2021 | 15:12 PM

 | 

 

Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Nội vụ xem xét, sửa đổi lại định mức biên chế đối với bệnh viện hạng I từ 1,45-1,55 xuống còn 1,00-1,40 biên chế/giường bệnh để các đơn vị tự chủ về tài chính mới đảm bảo việc trả lương cho người lao động và có thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ y tế (Quảng Trị)

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Y tế hiện đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở y tế công lập, dự kiến ban hành trong Quý II/2021 để các địa phương, đơn vị có cơ sở lập kế hoạch số lượng người làm việc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền được phân cấp và thực hiện thay thế định mức biên chế sự nghiệp tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007.

Về định mức số lượng người làm việc của cử tri Quảng Trị đề nghị đối với Bệnh viện Hạng I từ 1,0 đến 1,4: Bộ Y tế đã có kết quả nghiên cứu và hướng dẫn tỷ lệ thích hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc: “số lượng cần bố trí để cung cấp các dịch vụ có chất lượng và bảo đảm quyền lợi của viên chức, người lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo pháp luật quy định”. Do vậy, nếu vì lý do không đảm bảo nguồn thu để trả lương và thu nhập tăng thêm cho đủ số lượng người làm việc với định mức tối thiểu mà ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn thì không được chấp thuận.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến