Hiện nay, tại một số cơ sở khám chữa bệnh công lập còn thiếu đội ngũ y, bác sĩ và lao động nhưng do tính chất công việc đặc thù nên thường xuyên phải làm ngoài giờ (trực đêm, trực thứ 7, chủ nhật,...) vượt quá số giờ theo quy định. (Tại điểm b khoản 2 điều 106 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định:

28/05/2020 | 08:31 AM

 | 

Hiện nay, tại một số cơ sở khám chữa bệnh công lập còn thiếu đội ngũ y, bác sĩ và lao động nhưng do tính chất công việc đặc thù nên thường xuyên phải làm ngoài giờ (trực đêm, trực thứ 7, chủ nhật,...) vượt quá số giờ theo quy định. (Tại điểm b khoản 2 điều 106 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định: “Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm”). nhưng không được bố trí nghỉ bù cũng như không được chi trả tiền làm thêm giờ vượt hạn mức số giờ quy định. Cử tri kiến nghị Chính phủ có quy định đặc thù cho đội ngũ y, bác sĩvà lao động làm việc trong lĩnh vực y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh công lậpđược hưởng thêm tiền làm ngoài giờ vượt hạn mức quy định (Phú Yên).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ tham gia ý kiến khi có yêu cầu của Chính phủ khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến