Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu điều chỉnh Thông tư 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 liên bộ hướng dẫn giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động tham gia kháng chiến và con đẻ của họ, để những đối tượng trên mắc các bệnh ngoài 17 bệnh theo quy định vẫn được hưởng chế độ người nhiễm chất độc hóa học (Hà Nội)

06/04/2021 | 15:19 PM

 | 

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Điều 29, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định “Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

Người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/1961 đến ngày 30/4/1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K và một số địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm chất độc hoá học dẫn đến một trong các trường hợp sau thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”:

a) Mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % trở lên;

b) Vô sinh;

c) Sinh con dị dạng, dị tật.”

Trong quy định chi tiết cũng đã nêu rõ địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và Danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học.

Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Người có công nêu trên, trong đó có quy định về Danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học thay thế Quy định Danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học quy định tại Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH nêu trên. Tin liên quan

Thăm dò ý kiến