Cử tri đề nghị tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, thiết thực hơn nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia; tăng cường các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chấp hành và nêu gương trong việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước nhằm mang tính nêu gương trong cộng đồng và xã hội (Bình Phước)

06/04/2021 | 15:11 PM

 | 

 

Ngày 14/6/2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 với mục đích phòng, tránh, giảm thiểu các hậu quả về sức khoẻ, xã hội và kinh tế do sử dụng rượu, bia gây ra. Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tại Nghị định này, Chính phủ đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia về một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia bao gồm địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia; việc thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử; nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Với trách nhiệm được Chính phủ giao, ngày 23/6/2020, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-BYT về việc tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia. Chỉ đạo các cơ sở y tế căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ triển khai hiệu quả biện pháp sàng lọc phát hiện sớm, tư vấn, can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ với sức khỏe do uống rượu, bia; dự phòng, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia. Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; chủ động triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai trong toàn quốc trong thời gian tới.

 


Thăm dò ý kiến