Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính sớm thực hiện việc tính đúng, tính đủ các yếu tố đầu vào của giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế để đảm bảo cho các cơ sở khám chữa bệnh có nguồn thu thực hiện tự chủ tài chính (Ninh Thuận)

06/04/2021 | 15:08 PM

 | 

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, hiện mức giá quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT và Thông tư số 14/2019/TT-BYT đã tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương theo mức lương 1.490.000 đ. Theo lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công thì đến năm 2020 giá tính đủ: (1) Chi phí trực tiếp, (2) Tiền lương, (3) Chi phí quản lý, (4) Chi phí khấu hao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19, Chính phủ đã có chỉ đạo “Trước mắt chưa đặt vấn đề điều chỉnh tăng giá dịch vụ như điện, y tế, giáo dục và các dịch vụ khác…”.

Ngày 27/01/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 655/VPCP Thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá năm 2021, trong đó đã chỉ đạo: “Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai tập trung các biện pháp sau:

a) Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

đ) Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả, cung cầu thị trường và nâng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng/quý/năm để có phương án điều hành giá phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Trường hợp xem xét điều chỉnh trong năm 2021 cần chủ động tính toán, đánh giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.”.

Do vậy, việc thực hiện điều chỉnh giá cần thận trọng, có lộ trình, phải đánh giá CPI để vừa điều chỉnh được giá nhưng vẫn thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không gây xáo trộn, thúc đẩy lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cũng cần căn cứ khả năng chi trả của người dân, khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế; trong thời gian tới khi chưa xem xét điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đồng thời lộ trình giá dịch vụ công cũng đang được Chính phủ xem xét điều chỉnh; do đó đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế sẽ xem xét, đề xuất Chính phủ dựa trên cơ sở các nguyên tắc trên và lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công sau khi được Chính phủ quyết định.


Thăm dò ý kiến