Kết quả xử lý

Bộ Y tế có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW; Thủ trưởng Y tế các ngành

14/11/2014 10:43

Về việc báo cáo kết quả 1 năm triển khai hệ thống quản lý đường dây nóng ngành Y tế

Nội dung công văn:
Biểu mẫu bảng tổng hợp kết quả xử lý thông tin phản ánh đường dây nóng:

Bảng tổng hợp kết quả xử lý thông tin phản ánh đến đường dây nóng ngành y tế.xlsx

Bảng tổng hợp thông tin phản ánh đến đường dây nóng ngành y tế.xlsx

Nguồn: Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tin khác

xem tiếp

Đang truy cập: 108

Số lượt truy cập: 53257107