Kết quả xử lý

Kết quả kiểm tra thông tin Báo Vietnamplus phản ánh về rác thải y tế tại Thanh Hóa

19/06/2014 08:14

Báo Điện tử Vietnamplus ngày 16/5/2014 đăng bài” 500 tấn rác thải y tế thải ra mỗi ngày đang đi về đâu?” phản ánh về việc rác thải y tế từ các bệnh viện ở Thanh Hóa, Bắc Ninh... được chuyển thẳng về các làng nghề tái chế mà không được xử lý theo quy định, gây ra những ẩn họa bệnh tật cho người dân. Ngày 16/5/2014, Bộ Y tế đã yêu cầu Cục Quản lý môi trường y tế kiểm tra và xử lý  thông tin báo nêu. Cục Quản lý môi trường y tế đã thành lập Tổ công tác quản lý chất thải y tế tại Thanh Hóa từ ngày 26-27/5/2014. Tổ công tác phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa đến kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Theo thống kê báo cáo của Sở Y tế trỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 44 bệnh viện (BV), mỗi ngày phát sinh khoảng 616,46 kg chất thải rắn y tế nguy hại. Có 30 BV xử lý chất thải y tế bằng lò đốt, các BV còn lại ký hợp đồng với BV khác hoặc công ty có tư cách pháp nhân để xử lý. Sở Y tế không quản lý và thống kê lượng chất thải có khả năng tái chế. Tại Thanh Hóa, Đoàn công tác quản lý chất thải y tế do Cục Quản lý môi trường Y tế  phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra 02 bệnh viện. Cụ thể như sau:

 

Tại BV tư nhân Hợp Lực: Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các thủ tục pháp lý về quản lý bệnh viện. Tại đây, Đoàn ghi nhận BV đã thực hiện đầy đủ các thủ tục này, như: có số đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xả nước thải ra môi trường, các số sách ghi chép chất thải rắn y tế, hợp đồng xử lý, biên bản bàn giao xử lý chất thải rắn y tế. Qua thực tế kiểm tra công tác quản lý và xử lý chất thải rắn tại BV, Đoàn ghi nhận BV đã phân loại rác thải y tế thành 2 loại: chất thải lây nhiễm và chất thải thông thường. Ngoài ra, Đoàn phát hiện BV đã sử dụng các thùng thu gom chất thải lây nhiễm chưa đúng quy định, hộp kháng thủng không đúng quy định, còn tận dụng vỏ chai Lavie để thu gom vật sắc nhọn. Đối với chất thải thông thường, BV đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Thanh Hóa để xử lý; BV không phân loại, thu gom, không hợp đồng tái chế các chất thải có khả năng tái chế.

 

Tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường trong BV, BV đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Sau khi kiểm tra tại BV về công tác quản lý và xử lý chất thải y tế, Đoàn ghi nhận BV đã phân loại chất thải rắn thành 2 loại: chất thải lây nhiễm và chất thải thông thường; Chất thải lây nhiễm được thu gom đúng quy định. Tuy nhiên, BV đã sử dụng hộp kháng thủng không đúng quy định, còn sử dụng vỏ chai Lavie  để thu gom vật sắc nhọn. BV đã ký hợp đồng với Công ty Tâm Đức để xử chất thải rắn. Tại Công ty này, Đoàn kiểm tra phát hiện chất thải rắn y tế được để ngoài trời xung quanh nhà đốt, không có mái che mưa, không có các phương tiện bảo vệ chống lấy cắp. Đối với chất thải thông thường, BV đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị Thanh Hóa để xử lý; BV không phân loại, thu gom, không hợp đồng tái chế các chất thải có khả năng tái chế.

Về việc Báo Vietnamplus phản ánh, đến nay chưa có cơ sở để xác định các chai nhựa, vật liệu nhựa của các cơ sở sản xuất tại làng nghề Triều Khúc  (Hà Nội), làng Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) là các chất thải y tế của các BV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Để  thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn kiểm tra đã đề xuất giải pháp xử lý như sau:

 

1. Sở Y tế Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý chất thải rắn y tế không xảy ra hiện tượng thất thoát, buôn bán chất thải nguy hại ở các cơ sở y tế. Đối với các BV nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm.

2. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tái chế không sử dụng rác thải y tế nguy hại; giám sát chặt chẽ các đơn vị chủ xử lý, chủ vận chuyển chất thải không để thất thoát chất thải nguy hại (trong đó có chất thải y tế được hợp đồng vận chuyển, xử lý tại các khu vực) xử lý tập trung trong quá trình vận chuyển, lưu giữ.

3. Đề nghị lực lượng Cảnh sát Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an điều tra, phối hợp làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại của các đơn vị, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc mua bán, tái chế chất nhựa từ chất thải y tế nguy hại và các hành vi trộm cắp, mua bán chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế.

Nguồn: Tổ xử lý thông tin đường dây nóng Bộ Y tế

Tin khác

xem tiếp

Đang truy cập: 94

Số lượt truy cập: 53886465