Đường dây nóng - Kết quả xử lý

Bộ Y tế có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW; Thủ trưởng Y tế các ngành

(14/11/2014 10:43)

Về việc báo cáo kết quả 1 năm triển khai hệ thống quản lý đường dây nóng ngành Y tế

Đang truy cập: 157

Số lượt truy cập: 53886070