Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
81Hoàng Đình CảnhPhó Cục trưởngcanhhd.vaac@moh.gov.vn024.37367129
82Văn phòng CụcFax:024.38465732024.37367129
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh
83Lương Ngọc KhuêCục trưởngkhueln.kcb@moh.gov.vn024.62732288
84Nguyễn Trọng KhoaPhó Cục Trưởngkhoant.kcb@moh.gov.vn024.62732103
85Cao Hưng TháiPhó Cục Trưởngthaich.kcb@moh.gov.vn024.62732287
86Văn phòng Cục024.62733082
Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
87Nguyễn Doãn TúTổng Cục trưởng024.37478741
88Võ Thành ĐôngPhó Tổng Cục trưởng024.37478842
89Võ Thành ĐôngPhó Tổng cục trưởngdongvt@moh.gov.vn
90Văn thư Tổng CụcFax:02437474993024.38435297
Thanh tra Bộ
91Đặng Văn ChínhChánh Thanh trachinhdv.ttrb@moh.gov.vn024.38494816024.62732160
92Dương Xuân AnPhó Chánh Thanh traandx.ttrb@moh.gov.vn024.62732322
93Nguyễn Văn NhiênPhó Chánh Thanh tra Bộ0989552154024.62733225
94Giang Hán MinhPhó Chánh Thanh tra Bộ0773.505505
95Văn thư024.62732160
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
96Nguyễn Đức VinhVụ trưởngvinhnd.bmte@moh.gov.vn0904161613024.62732188
97Đinh Anh TuấnPhó Vụ Trưởngninhpt.bmte@moh.gov.vn0964691586024.62758333
98Trần Đăng KhoaPhó Vụ trưởng0986468886024.38454080
99Tống Trần HàPhó Vụ trưởngtongtranha@moh.gov.vn024.6273.2221
100Văn thư Vụ024.38464060024.62732434
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 117

Số lượt truy cập: 53277486