Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
41Phòng Tổng hợpFax:024.62732279024.62732272
Vụ Pháp chế
42Nguyễn Huy QuangVụ trưởngquangnh.pc@moh.gov.vn024. 62732298
43Đỗ Trung HưngPhó Vụ trưởnghungdt.pc@moh.gov.vn024.62732295
44Trần Thị TrangPhó Vụ trưởngtrangtt.pc@moh.gov.vn024. 62732402
45Văn thư Vụ024. 62747979
Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
46Nguyễn Đình AnhVụ trưởnganhnd.ttkt@moh.gov.vn024. 63277979
47Hoàng Thị ThơmPhó Vụ trưởng0912730507024.62732244
48Vũ Mạnh CườngPhó Vụ trưởng090564659024.62732335
49Văn thư Vụ024. 62732397
Vụ Bảo hiểm y tế
50Lê Văn KhảmVụ Trưởngkhamlv.bh@moh.gov.vn024.62732125
51Hà Văn ThúyPhó Vụ Trưởngthuyhv.bh@moh.gov.vn
52Đặng Hồng NamPhó Vụ trưởng0903407918
53Phan Văn ToànPhó Vụ trưởng024.62732212
54Văn thư VụFax:024.62732300024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
55GS.TS Lê Quang CườngThứ trưởng kiêm Cục trưởng024.62732244
56Trần Thị OanhPhó Cục trưởngoanhtt.k2dt@moh.gov.vn024.38433666
57Nguyễn Minh LợiPhó Cục trưởngloinm.k2dt@moh.gov.vn024.38431666
58Nguyễn Ngô QuangPhó Cục trưởngquangnn.k2dt@moh.gov.vn024.38432666
59Văn thư CụcFax:024.3237302360243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
60Phạm Vũ KhánhCục trưởngkhanhpv.ydct@moh.gov.vn024.62732334
61Nguyễn Ngọc TuấnPhó Cục Trưởngtuannn.ydct@moh.gov.vn024.62732120
62Trần Thị Hồng PhươngPhó Cục trưởngphuongtth.ydct@moh.gov.vn024.6276.8368
63Văn thư Cục024.62732247
Cục Công nghệ thông tin
64Trần Quý TườngCục Trưởngtuongtq.cntt@moh.gov.vn024.62637979
65Lương Chí ThànhPhó Cục Trưởngthanhlc.cntt@moh.gov.vn024.37368315
66Phạm Xuân ViếtPhó Cục Trưởngvietpx.cntt@moh.gov.vn024.37368315
67Văn thư CụcFax:024.3736831502437368319- ex: 11
Cục Quản lý Môi trường Y tế
68Nguyễn Thị Liên HươngCục trưởnghuongntl.mt@moh.gov.vn3736.8493
69Nguyễn Thanh HàPhó Cục trưởnghant.mt@moh.gov.vn3736.6699
70Lương Mai AnhPhó Cục Trưởnganhlm.mt@moh.gov.vn3736.7185
71Văn thư Cục024.3227285832272861
72Dương Chí NamPhó Cục trưởng3736.8391
Cục Y tế Dự phòng
73Trần Đắc PhuCục trưởngphutd.dp@moh.gov.vn024.37367187
74Trương Đình BắcPhó Cục Trưởngbactd.dp@moh.gov.vn024.37368378
75Nguyễn Minh HằngPhó Cục Trưởnghangnm.dp@moh.gov.vn024.37368439
76Đặng Quang TấnPhó Cục trưởng0989069895024.37368042
77Hoàng Minh ĐứcPhó Cục trưởng0912184989
78Văn thư CụcFax:02437367379024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
79Nguyễn Thanh PhongCục Trưởngphongnt.attp@moh.gov.vn024.68464489
80Lê Văn GiangPhó Cục Trưởnggianglv.attp@moh.gov.vn024.38464489
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 137

Số lượt truy cập: 47619445