Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Vụ Pháp chế
41Nguyễn Huy QuangVụ trưởngquangnh.pc@moh.gov.vn024. 62732298
42Trần Thị TrangPhó Vụ trưởngtrangtt.pc@moh.gov.vn024. 62732402
43Văn thư Vụ024. 62747979
Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
44Nguyễn Đình AnhVụ trưởnganhnd.ttkt@moh.gov.vn024. 63277979
45Hoàng Thị ThơmPhó Vụ trưởng0912730507024.62732244
46Vũ Mạnh CườngPhó Vụ trưởng090564659024.62732335
47Văn thư Vụ024. 62732397
Vụ Bảo hiểm y tế
48Lê Văn KhảmVụ Trưởngkhamlv.bh@moh.gov.vn024.62732125
49Hà Văn ThúyPhó Vụ Trưởngthuyhv.bh@moh.gov.vn
50Đặng Hồng NamPhó Vụ trưởng0903407918
51Phan Văn ToànPhó Vụ trưởng024.62732212
52Văn thư VụFax:024.62732300024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
53GS.TS Lê Quang CườngThứ trưởng kiêm Cục trưởng024.62732244
54Trần Thị OanhPhó Cục trưởngoanhtt.k2dt@moh.gov.vn024.38433666
55Nguyễn Minh LợiPhó Cục trưởngloinm.k2dt@moh.gov.vn024.38431666
56Nguyễn Ngô QuangPhó Cục trưởngquangnn.k2dt@moh.gov.vn024.38432666
57Văn thư CụcFax:024.3237302360243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
58Phạm Vũ KhánhCục trưởngkhanhpv.ydct@moh.gov.vn024.62732334
59Nguyễn Ngọc TuấnPhó Cục Trưởngtuannn.ydct@moh.gov.vn024.62732120
60Văn thư Cục024.62732247
Cục Công nghệ thông tin
61Trần Quý TườngCục Trưởngtuongtq.cntt@moh.gov.vn024.62637979
62Lương Chí ThànhPhó Cục Trưởngthanhlc.cntt@moh.gov.vn024.37368315
63Phạm Xuân ViếtPhó Cục Trưởngvietpx.cntt@moh.gov.vn024.37368315
64Văn thư CụcFax:024.3736831502437368319- ex: 11
Cục Quản lý Môi trường Y tế
65Nguyễn Thị Liên HươngCục trưởnghuongntl.mt@moh.gov.vn3736.8493
66Nguyễn Thanh HàPhó Cục trưởnghant.mt@moh.gov.vn3736.6699
67Lương Mai AnhPhó Cục Trưởnganhlm.mt@moh.gov.vn3736.7185
68Văn thư Cục024.3227285832272861
69Dương Chí NamPhó Cục trưởng3736.8391
Cục Y tế Dự phòng
70Trần Đắc PhuCục trưởngphutd.dp@moh.gov.vn024.37367187
71Trương Đình BắcPhó Cục Trưởngbactd.dp@moh.gov.vn024.37368378
72Nguyễn Minh HằngPhó Cục Trưởnghangnm.dp@moh.gov.vn024.37368439
73Đặng Quang TấnPhó Cục trưởng0989069895024.37368042
74Hoàng Minh ĐứcPhó Cục trưởng0912184989
75Văn thư CụcFax:02437367379024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
76Nguyễn Thanh PhongCục Trưởngphongnt.attp@moh.gov.vn024.68464489
77Lê Văn GiangPhó Cục Trưởnggianglv.attp@moh.gov.vn024.38464489
78Trần Việt NgaPhó Cục trưởng09133833390243.8464489 (3030)
79Nguyễn Hùng LongPhó Cục Trưởnglongnh.attp@moh.gov.vn024.38464489
80Đỗ Hữu TuấnPhó Cục trưởng09032964270243.8464489
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 191

Số lượt truy cập: 50107298