Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn024. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn024. 62732468
3Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn024. 62837979
4Lê Quang CườngThứ trưởnglequangcuong@moh.gov.vn024. 62637979
5Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn024. 62732258
6Trương Quốc CườngThứ trưởng
Văn phòng Bộ
7Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn024. 62732222
8Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn024. 62732290
9Phạm Thanh BìnhPhó Chánh văn phòngbinhpt@moh.gov.vn024. 62732211
10Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn024. 62732196
11Đào ChínhPhó Chánh Văn phòngdaochinh@moh.gov.vn
12Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn024.62732154
13Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn024.62732388
14Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn024. 62732148024. 62732140
15Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn024. 62732177
16Tổng đài024. 62732273
17Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn024. 62732268
18Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn024. 62733304
19Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn024. 62733313
20Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn024. 62732207
21Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh08. 38293570
Vụ Hợp tác Quốc tế
22Trần Thị Giáng HươngVụ trưởnghuongttg.qt@moh.gov.vn024. 62732233
23Nguyễn Thị Minh ChâuPhó Vụ trưởngchauntm.qt@moh.gov.vn024. 62732223
24Nguyễn Mạnh CườngPhó Vụ trưởngcuongnm.qt@moh.gov.vn024. 62732218
25Văn thư VụFax:024.62732192024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
26Nguyễn Nam LiênVụ trưởngliennn.khtc@moh.gov.vn024. 62732365
27Phạm Lê Thu HằngPhó Vụ trưởnghangplt.khtc@moh.gov.vn024.62732329
28Đặng Việt HùngPhó Vụ trưởnghungdv.khtc@moh.gov.vn024. 62732266
29Lê Thành CôngPhó Vụ Trưởngconglt.khtc@moh.gov.vn024.62732329
30Nguyễn Công SinhPhó Vụ trưởngsinhnc.khtc@moh.gov.vn024. 62732327
31Văn thư Vụ024.62732269
Vụ Tổ chức cán bộ
32Phạm Văn TácVụ trưởngtacpv.tccb@moh.gov.vn024. 62732355
33Nguyễn Tuấn HưngPhó Vụ trưởnghungnt.tccb@moh.gov.vn024. 62732254
34Trần Viết HùngPhó Vụ trưởnghungtv.tccb@moh.gov.vn024. 62732230
35Nguyễn Hồng SơnPhó Vụ Trưởngsonnh.tccb@moh.gov.vn
36Văn thư Vụ024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
37Nguyễn Minh TuấnVụ trưởngtuannm.ttbct@moh.gov.vn024. 62732277
38Nguyễn Kim TrungPhó Vụ trưởngtrungnk.ttbct@moh.gov.vn024. 62732276
39Nguyễn Doãn TúPhó Vụ trưởngtund.ttbct@moh.gov.vn024. 62732324
40Phòng Tổng hợpFax:024.62732279024.62732272
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 182

Số lượt truy cập: 50107303