Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn024. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn024. 62732468
3Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn024. 62837979
4Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn024. 62732258
5Trương Quốc CườngThứ trưởng
Văn phòng Bộ
6Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn024. 62732222
7Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn024. 62732290
8Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn024. 62732196
9Đào ChínhPhó Chánh Văn phòngdaochinh@moh.gov.vn
10Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn024.62732154
11Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn024.62732388
12Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn024. 62732148024. 62732140
13Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn024. 62732177
14Tổng đài024. 62732273
15Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn024. 62732268
16Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn024. 62733304
17Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn024. 62733313
18Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn024. 62732207
19Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh08. 38293570
Vụ Hợp tác Quốc tế
20Trần Thị Giáng HươngVụ trưởnghuongttg.qt@moh.gov.vn024. 62732233
21Nguyễn Thị Minh ChâuPhó Vụ trưởngchauntm.qt@moh.gov.vn024. 62732223
22Nguyễn Mạnh CườngPhó Vụ trưởngcuongnm.qt@moh.gov.vn024. 62732218
23Văn thư VụFax:024.62732192024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
24Nguyễn Nam LiênVụ trưởngliennn.khtc@moh.gov.vn024. 62732365
25Phạm Lê Thu HằngPhó Vụ trưởnghangplt.khtc@moh.gov.vn024.62732329
26Đặng Việt HùngPhó Vụ trưởnghungdv.khtc@moh.gov.vn024. 62732266
27Lê Thành CôngPhó Vụ Trưởngconglt.khtc@moh.gov.vn024.62732329
28Nguyễn Công SinhPhó Vụ trưởngsinhnc.khtc@moh.gov.vn024. 62732327
29Văn thư Vụ024.62732269
Vụ Tổ chức cán bộ
30Phạm Văn TácVụ trưởngtacpv.tccb@moh.gov.vn024. 62732355
31Nguyễn Tuấn HưngPhó Vụ trưởnghungnt.tccb@moh.gov.vn024. 62732254
32Trần Viết HùngPhó Vụ trưởnghungtv.tccb@moh.gov.vn024. 62732230
33Nguyễn Hồng SơnPhó Vụ Trưởngsonnh.tccb@moh.gov.vn
34Văn thư Vụ024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
35Nguyễn Minh TuấnVụ trưởngtuannm.ttbct@moh.gov.vn024. 62732277
36Nguyễn Kim TrungPhó Vụ trưởngtrungnk.ttbct@moh.gov.vn024. 62732276
37Phòng Tổng hợpFax:024.62732279024.62732272
Vụ Pháp chế
38Nguyễn Huy QuangVụ trưởngquangnh.pc@moh.gov.vn024. 62732298
39Trần Thị TrangPhó Vụ trưởngtrangtt.pc@moh.gov.vn024. 62732402
40Văn thư Vụ024. 62747979
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 88

Số lượt truy cập: 51577364