Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn024. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn024. 62732468
3Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn024. 62837979
4Lê Quang CườngThứ trưởnglequangcuong@moh.gov.vn024. 62637979
5Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn024. 62732258
6Trương Quốc CườngThứ trưởng
Văn phòng Bộ
7Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn024. 62732222
8Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn024. 62732290
9Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn024. 62732196
10Đào ChínhPhó Chánh Văn phòngdaochinh@moh.gov.vn
11Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn024.62732154
12Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn024.62732388
13Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn024. 62732148024. 62732140
14Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn024. 62732177
15Tổng đài024. 62732273
16Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn024. 62732268
17Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn024. 62733304
18Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn024. 62733313
19Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn024. 62732207
20Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh08. 38293570
Vụ Hợp tác Quốc tế
21Trần Thị Giáng HươngVụ trưởnghuongttg.qt@moh.gov.vn024. 62732233
22Nguyễn Thị Minh ChâuPhó Vụ trưởngchauntm.qt@moh.gov.vn024. 62732223
23Nguyễn Mạnh CườngPhó Vụ trưởngcuongnm.qt@moh.gov.vn024. 62732218
24Văn thư VụFax:024.62732192024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
25Nguyễn Nam LiênVụ trưởngliennn.khtc@moh.gov.vn024. 62732365
26Phạm Lê Thu HằngPhó Vụ trưởnghangplt.khtc@moh.gov.vn024.62732329
27Đặng Việt HùngPhó Vụ trưởnghungdv.khtc@moh.gov.vn024. 62732266
28Lê Thành CôngPhó Vụ Trưởngconglt.khtc@moh.gov.vn024.62732329
29Nguyễn Công SinhPhó Vụ trưởngsinhnc.khtc@moh.gov.vn024. 62732327
30Văn thư Vụ024.62732269
Vụ Tổ chức cán bộ
31Phạm Văn TácVụ trưởngtacpv.tccb@moh.gov.vn024. 62732355
32Nguyễn Tuấn HưngPhó Vụ trưởnghungnt.tccb@moh.gov.vn024. 62732254
33Trần Viết HùngPhó Vụ trưởnghungtv.tccb@moh.gov.vn024. 62732230
34Nguyễn Hồng SơnPhó Vụ Trưởngsonnh.tccb@moh.gov.vn
35Văn thư Vụ024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
36Nguyễn Minh TuấnVụ trưởngtuannm.ttbct@moh.gov.vn024. 62732277
37Nguyễn Kim TrungPhó Vụ trưởngtrungnk.ttbct@moh.gov.vn024. 62732276
38Phòng Tổng hợpFax:024.62732279024.62732272
Vụ Pháp chế
39Nguyễn Huy QuangVụ trưởngquangnh.pc@moh.gov.vn024. 62732298
40Trần Thị TrangPhó Vụ trưởngtrangtt.pc@moh.gov.vn024. 62732402
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 126

Số lượt truy cập: 51213257