Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn04. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn04. 62732468
3Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn04. 62837979
4Lê Quang CườngThứ trưởnglequangcuong@moh.gov.vn04. 62637979
5Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn04. 62732258
6Trương Quốc CườngThứ trưởng
Văn phòng Bộ
7Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn04. 62732222
8Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn04. 62732290
9Phạm Thanh BìnhPhó Chánh văn phòngbinhpt@moh.gov.vn04. 62732211
10Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn04. 62732196
11Võ Thành ĐôngPhó Chánh văn phòngdongvt@moh.gov.vn08. 38227163
12Đào ChínhPhó Chánh Văn phòngdaochinh@moh.gov.vn04.62757333
13Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn04.62732154
14Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn0462732388
15Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn04. 6273214804. 62732140
16Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn04. 62732177
17Tổng đài04. 62732273
18Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn04. 62732268
19Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn04. 62733304
20Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn04. 62733313
21Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn04. 62732207
22Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh08. 38293570
Vụ Hợp tác Quốc tế
23Trần Thị Giáng HươngVụ trưởnghuongttg.qt@moh.gov.vn04. 62732233
24Nguyễn Thị Minh ChâuPhó Vụ trưởngchauntm.qt@moh.gov.vn04. 62732223
25Lại BìnhPhó Vụ trưởng090411253204.62732218
26Nguyễn Mạnh CườngPhó Vụ trưởngcuongnm.qt@moh.gov.vn04. 62732218
27Văn thư VụFax:04.6273219204.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
28Nguyễn Nam LiênVụ trưởngliennn.khtc@moh.gov.vn04. 62732365
29Phạm Lê Thu HằngPhó Vụ trưởnghangplt.khtc@moh.gov.vn04.62732329
30Đặng Việt HùngPhó Vụ trưởnghungdv.khtc@moh.gov.vn04. 62732266
31Lê Thành CôngPhó Vụ Trưởngconglt.khtc@moh.gov.vn04.62732329
32Nguyễn Công SinhPhó Vụ trưởngsinhnc.khtc@moh.gov.vn04. 62732327
33Văn thư Vụ
Vụ Tổ chức cán bộ
34Phạm Văn TácVụ trưởngtacpv.tccb@moh.gov.vn04. 62732355
35Nguyễn Tuấn HưngPhó Vụ trưởnghungnt.tccb@moh.gov.vn04. 62732254
36Trần Viết HùngPhó Vụ trưởnghungtv.tccb@moh.gov.vn04. 62732230
37Nguyễn Hồng SơnPhó Vụ Trưởngsonnh.tccb@moh.gov.vn
38Văn thư Vụ04. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
39Nguyễn Minh TuấnVụ trưởngtuannm.ttbct@moh.gov.vn04. 62732277
40Nguyễn Chiến ThắngPhó Vụ trưởngthangnc.ttbct@moh.gov.vn04. 62732276
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 119

Số lượt truy cập: 43636961