Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 8 Năm 2019
Từ ngày: 18/02/2019 - Tới ngày: 24/02/2019

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 18/02/2019
 
Thứ Ba 19/02/2019
 
Thứ Tư 20/02/2019
 
Thứ Năm 21/02/2019
 
Thứ Sáu 22/02/2019
 
Thứ Bảy 23/02/2019
 
Chủ nhật 24/02/2019