Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 51 Năm 2017
Từ ngày: 11/12/2017 - Tới ngày: 17/12/2017

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 11/12/2017
 
Thứ Ba 12/12/2017
 
Thứ Tư 13/12/2017
 
Thứ Năm 14/12/2017
 
Thứ Sáu 15/12/2017
 
Thứ Bảy 16/12/2017
 
Chủ nhật 17/12/2017