Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 43 Năm 2017
Từ ngày: 16/10/2017 - Tới ngày: 22/10/2017

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 16/10/2017
 
Thứ Ba 17/10/2017
 
Thứ Tư 18/10/2017
 
Thứ Năm 19/10/2017
 
Thứ Sáu 20/10/2017
 
Thứ Bảy 21/10/2017
 
Chủ nhật 22/10/2017