Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 35 Năm 2017
Từ ngày: 21/08/2017 - Tới ngày: 27/08/2017

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 21/08/2017
 
Thứ Ba 22/08/2017
 
Thứ Tư 23/08/2017
 
Thứ Năm 24/08/2017
 
Thứ Sáu 25/08/2017
 
Thứ Bảy 26/08/2017
 
Chủ nhật 27/08/2017