Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 51 Năm 2018
Từ ngày: 17/12/2018 - Tới ngày: 23/12/2018

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 17/12/2018
 
Thứ Ba 18/12/2018
 
Thứ Tư 19/12/2018
 
Thứ Năm 20/12/2018
 
Thứ Sáu 21/12/2018
 
Thứ Bảy 22/12/2018
 
Chủ nhật 23/12/2018