Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 27 Năm 2017
Từ ngày: 26/06/2017 - Tới ngày: 02/07/2017

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 26/06/2017
 
Thứ Ba 27/06/2017
 
Thứ Tư 28/06/2017
 
Thứ Năm 29/06/2017
 
Thứ Sáu 30/06/2017
 
Thứ Bảy 01/07/2017
 
Chủ nhật 02/07/2017