Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 12 Năm 2018
Từ ngày: 19/03/2018 - Tới ngày: 25/03/2018

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 19/03/2018
 
Thứ Ba 20/03/2018
 
Thứ Tư 21/03/2018
 
Thứ Năm 22/03/2018
 
Thứ Sáu 23/03/2018
 
Thứ Bảy 24/03/2018
 
Chủ nhật 25/03/2018