Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 42 Năm 2018
Từ ngày: 15/10/2018 - Tới ngày: 21/10/2018

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 15/10/2018
 
Thứ Ba 16/10/2018
 
Thứ Tư 17/10/2018
 
Thứ Năm 18/10/2018
 
Thứ Sáu 19/10/2018
 
Thứ Bảy 20/10/2018
 
Chủ nhật 21/10/2018