Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 173

Số lượt truy cập: 44296740

Văn bản liên quan
 • Công văn số 8108/BYT-VPB1

  12/05/2016 15:02

  Về việc chấn chỉnh tình hình triển khai hoạt động đường dây nóng ngành Y tế tại các đơn vị

  Xem tiếp
 • Quyết định số 3670 của Bộ Y tế

  29/09/2015 08:22

  Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về công tác khám chữa bệnh qua đường dậy nóng ngành Y tế tại một số Sở Y tế và đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Trung

  Xem tiếp
 • Quyết định số 3669 của Bộ Y tế

  29/09/2015 08:21

  Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về công tác khám chữa bệnh qua đường dậy nóng ngành Y tế tại một số Sở Y tế và đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Nam

  Xem tiếp
 • Quyết định số 3668 của Bộ Y tế

  29/09/2015 08:18

  Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về công tác khám chữa bệnh qua đường dậy nóng ngành Y tế tại một số Sở Y tế và đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Bắc

  Xem tiếp
 • Quyết định số 5230 của Bộ Y tế

  02/06/2014 13:00

  Về việc thành lập Tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế

  Xem tiếp
 • Quyết định số 57 của Bộ Y tế

  02/06/2014 13:00

  Về việc Phê duyệt quy chế của Tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế

  Xem tiếp

Dịch vụ công cấp 4

 • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5028
 • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
 • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10449
 • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ