Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 169

Số lượt truy cập: 44296881

Danh bạ đường dây nóng

Đường dây nóng Bộ Y tế

- Điện thoại: 1900.9095

- Email: duongdaynong@moh.gov.vn

Thanh tra Bộ

- Điện thoại: 04. 62732160

- Email: thanhtra@moh.gov.vn

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5028
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10449
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ