Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 89

Số lượt truy cập: 53886220

Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn024. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn024. 62732468
3Trương Quốc CườngThứ trưởngtruongquoccuong@moh.gov.vn024.6273.2221
4Nguyễn Trường SơnThứ trưởngnguyentruongson@moh.gov.vn
Văn phòng Bộ
5Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn024. 62732222
6Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn024. 62732290
7Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn024. 62732196
8Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn024.62732154
9Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn024.62732388
10Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn024. 62732148024. 62732140
11Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn024. 62732177
12Tổng đài024. 62732273
13Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn024. 62732268
14Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn024. 62733304
15Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn024. 62733313
16Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn024. 62732207
17Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh08. 38293570
Vụ Hợp tác Quốc tế
18Trần Thị Giáng HươngVụ trưởnghuongttg.qt@moh.gov.vn024. 62732233
19Nguyễn Thị Minh ChâuPhó Vụ trưởngchauntm.qt@moh.gov.vn024. 62732223
20Nguyễn Mạnh CườngPhó Vụ trưởngcuongnm.qt@moh.gov.vn024. 62732218