Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 103

Số lượt truy cập: 43052306

Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn04. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn04. 62732468
3Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn04. 62837979
4Lê Quang CườngThứ trưởnglequangcuong@moh.gov.vn04. 62637979
5Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn04. 62732258
6Trương Quốc CườngThứ trưởng
Văn phòng Bộ
7Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn04. 62732222
8Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn04. 62732290
9Phạm Thanh BìnhPhó Chánh văn phòngbinhpt@moh.gov.vn04. 62732211
10Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn04. 62732196
11Võ Thành ĐôngPhó Chánh văn phòngdongvt@moh.gov.vn08. 38227163
12Đào ChínhPhó Chánh Văn phòngdaochinh@moh.gov.vn04.62757333
13Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn04.62732154
14Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn0462732388
15Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn04. 6273214804. 62732140
16Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn04. 62732177
17Tổng đài04. 62732273
18Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn04. 62732268
19Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn04. 62733304
20Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn04. 62733313