Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 24

Số lượt truy cập: 40958884

Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn04. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn04. 62732468
3Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn04. 62837979
4Lê Quang CườngThứ trưởnglequangcuong@moh.gov.vn04. 62637979
5Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn04. 62732258
Văn phòng Bộ
6Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn04. 62732222
7Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn04. 62732290
8Phạm Thanh BìnhPhó Chánh văn phòngbinhpt@moh.gov.vn04. 62732211
9Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn04. 62732196
10Võ Thành ĐôngPhó Chánh văn phòngdongvt@moh.gov.vn08. 38227163
11Đào ChínhPhó Chánh Văn phòngdaochinh@moh.gov.vn04.62757333
12Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn04.62732154
13Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn0462732388
14Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn04. 6273214804. 62732140
15Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn04. 62732177
16Tổng đài04. 62732273
17Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn04. 62732268
18Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn04. 62733304
19Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn04. 62733313
20Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn04. 62732207