Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 93

Số lượt truy cập: 51668184

Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn024. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn024. 62732468
3Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn024. 62837979
4Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn024. 62732258
5Trương Quốc CườngThứ trưởng
Văn phòng Bộ
6Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn024. 62732222
7Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn024. 62732290
8Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn024. 62732196
9Đào ChínhPhó Chánh Văn phòngdaochinh@moh.gov.vn
10Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn024.62732154
11Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn024.62732388
12Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn024. 62732148024. 62732140
13Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn024. 62732177
14Tổng đài024. 62732273
15Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn024. 62732268
16Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn024. 62733304
17Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn024. 62733313
18Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn024. 62732207
19Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh08. 38293570
Vụ Hợp tác Quốc tế
20Trần Thị Giáng HươngVụ trưởnghuongttg.qt@moh.gov.vn024. 62732233