Electronic Directory
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn04. 62732180
2Nguyễn Thị XuyênThứ trưởngnguyenthixuyen@moh.gov.vn04. 62732173
3Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn04. 62732468
4Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn04. 62837979
5Lê Quang CườngThứ trưởnglequangcuong@moh.gov.vn04. 62637979
6Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn04. 62732258
Văn phòng Bộ
7Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn04. 62732222
8Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn04. 62732290
9Phạm Thanh BìnhPhó Chánh văn phòngbinhpt@moh.gov.vn04. 62732211
10Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn04. 62732196
11Võ Thành ĐôngPhó Chánh văn phòngdongvt@moh.gov.vn08. 38227163
12Tổng đài04. 62732273
13Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn04. 6273214804. 62732140
14Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn04. 62732177
15Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn04. 62732268
16Phòng lưu trữ04. 62733304
17Phòng Quản trị04. 62733313
18Đơn vị PC Thảm họa04. 62732207
19Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh08. 38293570
Vụ Hợp tác Quốc tế
20Trần Thị Giáng HươngVụ trưởnghuongttg.qt@moh.gov.vn04. 62732233
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 86

Số lượt truy cập: 1725268