Calendar

Tuần trước

Tuần thứ 50 Năm 2018
Từ ngày: 10/12/2018 - Tới ngày: 16/12/2018

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 10/12/2018
 
Thứ Ba 11/12/2018
 
Thứ Tư 12/12/2018
 
Thứ Năm 13/12/2018
 
Thứ Sáu 14/12/2018
 
Thứ Bảy 15/12/2018
 
Chủ nhật 16/12/2018