Invest Management Information

Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”

(19/02/2013 10:38)

Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 317/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” với các nội dung chính như sau:

h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 96

Số lượt truy cập: 1758506