Văn bản thông thường
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Điều kiện tìm kiếm
Danh sách văn bản
STTKý hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày đăng tảiTình trạng văn bảnTệp đính kèm
1 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việcphân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 09/04/2014 09/04/2014 Còn hiệu lựcThong tu 13.2014.TT-...
2 12/2014/TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng 20/03/2014 20/03/2014 Còn hiệu lựcTT 12.2014.TT-BYT, n...
3 09/2014/TTLT-BYT-BTC Quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng 26/02/2014 26/02/2014 Còn hiệu lựcTT 09.2014. TTLT - B...
4 08/2014/TT-BYT Quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam 26/02/2014 26/02/2014 Còn hiệu lựcBiß+âu mߦ½u TT¦¦ HT...
th+¦ng t¦¦ hß+ù trß+...
5 07/2014/TT-BYT Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 25/02/2014 25/02/2014 Còn hiệu lựcThong tu so 07-TT-BY...
6 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu 14/02/2014 14/02/2014 Còn hiệu lực08_2014_TTLT-BQP-BTC...
7 02/2014/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 15/01/2014 15/01/2014 Còn hiệu lựcTT 02.2014-TT-BYT ng...
8 01/2014/TT-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước 10/01/2014 10/01/2014 Còn hiệu lựcThong tu 01.2014.TT-...
9 47/2013/TT-BYT Ban hành Quy trình giám định pháp y 31/12/2013 31/12/2013 Còn hiệu lựcTT. 47. 3013. QTGDPY...
Quy trinh va BB GDPY...
10 46/2013/TT-BYT Thông tư: Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng 31/12/2013 31/12/2013 Còn hiệu lựcTHONG TU BENH VIEN P...
1 2 3 4 5

Đang truy cập: 127

Số lượt truy cập: 1725232