Public Service Search

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 140

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV do hết hạn, bổ sung kĩ thuật xét nghiệm HIV, bị dhu hồi giấy chứng nhận Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
2 Công bố phòng xét nghiệmđủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV TTHC Công bố theo TT số 15/2013/TT-BYT Phòng chống HIV/AIDS Sở Y tế
3 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs). Dược và Mỹ phẩm Sở Y tế
4 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp, còn hiệu lực) Dược và Mỹ phẩm Sở Y tế
5 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc, làm dịch vụ bảo quản thuốc, làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs). Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
6 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc, làm dịch vụ bảo quản thuốc, làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc (Đối với cơ sở đã được cấp GPs phù hợp với địa điểm và phạm vi kinh doanh, còn hiệu lực). Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
7 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Dược và Mỹ phẩm Sở Y tế
8 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược Dược và Mỹ phẩm Sở Y tế
9 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế(B-BYT-185182-TT) Khám chữa bệnh Bộ Y tế
10 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm 1. QDCB 476-CUC ATTP.doc
11 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế An toàn thực phẩm Chi cục An toàn thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1. QDCB 476-CUC ATTP.doc
12 Cấp đơn hàng nhập khẩu thuốc hiếm cung cấp cho chuỗi nhà thuốc đạt GPP. B-BYT-172423-TT Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
13 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược) Dược và Mỹ phẩm Sở Y tế
14 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) đối với cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc-B-BYT-022684-TT Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
15 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP). B-BYT-040530-TT Dược và Mỹ phẩm Sở Y tế