Bảo hiểm Y tế

ĐĂNG KÝ NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

23/03/2015 21:53

Kính gửi Bộ Trưởng Bộ Y Tế. Công ty TNHH Việt Nam Gisan Mobile được Ban quản lý khu các khu công nghiệp Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 202043000110 ngày 02/08/2010. Kể từ khi được cấp phép hoạt động đến nay Công ty chúng tôi luôn chấp hành đầy đủ các quy định theo pháp luật Việt Nam. Đặc biệt là việc tham gia đầy đủ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ nhân viên làm việc trong công ty theo đúng Luật Bảo Hiểm y tế hiện hành. Theo Quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 quy định: "Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế". Luật sửa đổi bổ sung Luật bảo hiểm y tế năm 2014 không sửa đổi điều này. Thực hiện theo quy định trên từ khi thành lập đến năm 2014 cán bộ công nhân viên chúng tôi đã thực hiện việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của từng người tham gia Bảo hiểm y tế. Năm 2015 cán bộ công nhân viên công ty chúng tôi tiếp tục tham gia Bảo hiểm y tế và thực hiện quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà Bảo hiểm xã hội huyện Việt Yên lại áp đặt cho cán bộ nhân viên của công ty chúng tôi thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh tại nơi khám chữa bệnh ban đầu là các Phòng khám đa khoa mà cán bộ, công nhân viên của công ty không đăng ký. Những cơ sở khám chữa bệnh này hoàn toàn gây khó khăn cho người tham gia bảo hiểm y tế khi thực hiện quyền của mình (Ví dụ như: Người có hộ khẩu thường trú, và nơi sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bắc Ninh nhưng lại bị chuyển đến nơi khám chữa bệnh ban đầu tại tỉnh Bắc Giang, cách nơi sinh sống hơn 50km). Việc áp đặt này đã khiến cán bộ, công nhân viên trong công ty bức xúc, quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm bị vi phạm. Công ty tôi đã gửi công văn đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang nhưng không được hồi đáp. Người lao động trong công ty chúng tôi có nguyện vọng được chuyển nơi KCB ban đầu theo như đăng ký. Tôi được biết trang của Bộ trưởng có trả lời các vấn đề của người dân nên tôi mong nhận được ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề trên. Xin cảm ơn bộ trưởng!

Bộ Y tế hoan nghênh Công ty TNHH Việt Nam Gisan Mobile và người lao động của công ty đã tham gia BHYT đây đủ. Điều nay không chỉ thể hiện sự tuân thủ pháp luật về BHYT mà con thể hiện trách nhiệm đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT liên quan đến đăng ký KCB ban đầu được quy định trong luật BHYT đã được cụ thể tại Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế đã hướng dẫn cụ thể vê đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT. Theo đó, người tham gia BHYT có quyền đăng ký tại cơ sở KCB tuyến xã (như Trạm y tế xã,  Trạm y tế quân dân y, Phòng y tế cơ quan) và tuyến huyện (như bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV, Bệnh viện y học cổ truyên hạng III, hạng IV, Trung tâm y tế, Phòng khám đa khoa…) không phân biệt địa giới hành chính. Thông tư cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh để hướng dẫn cụ thể vê đối tượng, số lượng, cơ cấu nhóm đối tượng tham gia BHYT đăng ký KCB tại cơ sở y tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và khả năng đáp ứng của cơ sở.

Như vậy, nếu BHXH huyện Việt Yên áp đặt cho nhân viên Công ty đăng ký tại các Phòng khám đa khoa là chưa đúng với các quy định hiện hành, chưa tạo điều kiện cho người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh thuận lợi. Bộ Y tế sẽ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo BHXH tỉnh Bắc Giang, BHXH huyện Việt Yên thực hiện đúng quy định; đông thời Bộ Y tế cũng sẽ chỉ đạo SYT Bắc Giang phối hợp với BHXH tỉnh để thực hiện việc hướng dẫn đăng ký KCB ban đâu tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.​

Tác giả: Công Chúa Nhỏ https://www.facebook.com/botruongboyte.vn/messages/?index=9&mercurythreadid=user%3A10

Tin khác

xem tiếp