Bảo hiểm Y tế

THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ LÀ BẮT BUỘC THEO LUẬT BHYT SỬA ĐỔI

12/03/2015 10:27


xin hoi bo truong voi chuc vu la bo truong bo y te vay bo truong co suy nghi gi luat bao hiem y te tu nguyen moi khong . trong khi dai da so dan ta con ngheo .

Quy định bắt buộc tham gia BHYT là nội dung đã được các Đại biểu quốc hội thảo luận rất kỹ trước khi thông qua tại kỳ hợp Quốc hội ngày 13/6/2014. Đây là điểm mới quan trọng có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Kinh nghiệm của các nước đã thực hiện thành công BHYT cho thấy, không có quốc gia nào thành công BHYT dựa trên cơ sở tự nguyện, chỉ áp dụng nguyên tắc bắt buộc mới có thể tiến tới BHYT toàn dân. Quy định này cũng mang ý nghĩa nhân văn vì lợi ích chăm sóc sức khỏe cho người dân, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, như các quy định bắt buộc tiêm chủng với phụ nữ có thai và trẻ em trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Để thực hiện mục tiêu này, Luật quy định BHYT bắt buộc cùng với quy định giảm mức đóng khi tham gia theo hộ gia đình, Nhà nước đã hỗ trợ ngân sách hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng tham gia BHYT, cụ thể:

1. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với:

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Trẻ em dưới 6 tuổi....

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ;

2. Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại.

3. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên

4. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

Bên cạnh đó để đảm bảo tính khả thi và thúc đẩy việc thực hiện chính sách BHYT bắt buộc, Nhà nước phải tăng cường hoạt động tuyên truyền vận động các đối tượng, bố trí nguồn lực đảm bảo, nâng cao y đức và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh (KCB), đổi mới phương thức thực hiện chính sách BHYT để vừa khuyến khích, vừa hỗ trợ người dân chủ động tham gia BHYT, nâng cao trách nhiệm an sinh đối với bản thân, gia đình mình và xã hội; Tổ chức để người dân có thể tiếp cận và đóng BHYT theo hộ gia đình được thuận lợi tại tất cả các địa bàn trên phạm vi cả nước.​

​​​​

Tác giả: https://www.facebook.com/tuanxiteen.nguyen

Tin khác

xem tiếp