Bảo hiểm Y tế

LÝ DO NÊN MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH

12/03/2015 10:26


tại sao người dân nghèo phải mua bảo hiểm cả gia đình mới được mua chứ sao không bán riêng lẻ từng người như trước đây vậy làm sao có đủ tiền để mua cho cả gia đình

 

 Tham gia BHYT theo hộ gia đình là hình thức mà các Quốc gia hiện nay đang thực hiện để bao phủ BHYT toàn dân. Bài học sau 3 năm thực hiện BHYT vừa qua đã cho thấy: Luật BHYT hiện hành chưa quy định việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, chưa quy định bắt buộc 100% thành viên hộ gia đình phải tham gia nên đã dẫn đến tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, chỉ có người ốm mới tham gia BHYT.

       Chính vì vậy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã quy định một số đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình để bảo đảm việc đăng ký, quản lý các nhóm đối tượng thống nhất, không bỏ sót và tránh được cấp trùng thẻ BHYT, hạn chế tình trạng chỉ có người ốm mới tham gia BHYT, bảo đảm sự chia sẻ ngay trong hộ gia đình.

       Để hỗ trợ một phần mức đóng khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, Khoản 3 Điều 13 của Luật đã quy định: Khi tất cả thành viên Hộ gia đình tham gia BHYT sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất​

​​

Tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006774191894

Tin khác

xem tiếp