Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 178

Số lượt truy cập: 44296810

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Bộ trưởng Bộ Y tế: Giải đáp thấu đáo nhiều vấn đề “Dân hỏi”

13/04/2015 07:19

Những vấn đề liên quan sát sườn đến cuộc sống người dân như giảm tải bệnh viện, Luật Bảo hiểm y tế mới áp dụng vào cuộc sống như thế nào… đã được PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế giải đáp thấu đáo trong Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời.

Xem tiếp

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5028
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10449
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ