Lịch công tác

Lịch công tác tuần 1 năm 2015

15/04/2015 10:48

Tử ngày 1/1/2015 đến ngày 10/1/2015

​​Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

19/01

C. Tiến

- Làm việc tại Bộ(cả ngày)

- 8h00: Dự Hội nghị lần thứ 5- BCHTW Hội LHPNVN, tại 20 Thụy Khuê (đến hết ngày 21/01/2015).

- 10h00: Dự khai trương Trung tâm Xạ trị, tại BV Vinmec (Cục KCB ch/bị và cùng dự).

A. Long

- 15h30: Dự Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Vụ PC, Cục MT cùng dự).

C. Xuyên

- 8h30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra Y tế năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, tại TP Hồ Chí Minh (cả ngày) (TTrB ch/bị và mời).

A.Cường

Làm việc tại Bộ.

 

A. Tiến

- 8h00: Dự Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Vụ PC, Cục YTDP, ATTP cùng dự).

A. Tuấn

- Làm việc tại Bộ.

 

A. Long

- 8h30: Họp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị Hội nghị triển khai Quyết định 1976/QĐ-TTg, tại P2/G3/Nhà B (Cục YDCT ch/bị và mời).

 

 

A.Cường

- 9h00: Làm việc với Bộ NN & PTNT về nội dung y tế trong CTMTQG Nông thôn mới, tại Bộ NNPTNT (Vụ KHTC ch/bị và mời).