Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 124

Số lượt truy cập: 49528600

Thông tin chỉ đạo

Quyết định của Bộ Y tế Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 5)

12/07/2016 09:52

Ngày 24/6/2016 Bộ Y tế – Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh có Quyết định số 3025/QĐ-BYT về việc Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 5).


Nội dung chi tiết Quyết định xem tại:

http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6260​


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ