Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 106

Số lượt truy cập: 45845453

Thông tin chỉ đạo

Bộ Y tế ban hành Quyết định “Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng”

26/05/2016 08:57

Ngày 19/5/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BYT gửi các đơn vị liên quan về việc “Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng”.

          

          Nội dung chi tiết Quyết định nếu rõ các đối tượng được tẩy giun, tần suất tẩy giun, cách sử dụng thuốc, cách xử lý tình huống và một số biện pháp phòng bệnh.

Chi tiết quyết định Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng được đính kèm: http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6094

 ​


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ