Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 190

Số lượt truy cập: 44276139

Thông tin chỉ đạo

Bộ Y tế ban hành Quyết định “Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng”

26/05/2016 08:57

Ngày 19/5/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1932/QĐ-BYT gửi các đơn vị liên quan về việc “Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng”.

          

          Nội dung chi tiết Quyết định nếu rõ các đối tượng được tẩy giun, tần suất tẩy giun, cách sử dụng thuốc, cách xử lý tình hướng và một số biện pháp phòng bệnh.

Chi tiết quyết định “Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng” được đính kèm: http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6095​

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4877
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 268
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10532
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110121

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ