Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 66

Số lượt truy cập: 47614537

Thông tin chỉ đạo

Bộ Y tế ban hành Quyết định “Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng”

26/05/2016 08:57

Ngày 19/5/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1932/QĐ-BYT gửi các đơn vị liên quan về việc “Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng”.

          

          Nội dung chi tiết Quyết định nếu rõ các đối tượng được tẩy giun, tần suất tẩy giun, cách sử dụng thuốc, cách xử lý tình hướng và một số biện pháp phòng bệnh.

Chi tiết quyết định “Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng” được đính kèm: http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6095​


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ