Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 99

Số lượt truy cập: 43032687

Thông tin chỉ đạo

Công văn số 649/BYT-VPB1, ngày 29/1/2015

(02/02/2015 10:02)

Về việc đề nghị kiểm tra thông tin và đề xuất giải pháp giải quyết ý kiến phản ánh của người dân


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ