Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 207

Số lượt truy cập: 44297131

Thông tin chỉ đạo

Công văn số 715/BYT-VPB1, ngày 29/1/2015

(02/02/2015 10:07)

Về việc đề nghị kiểm tra thông tin và đề xuất giải pháp giải quyết ý kiến phản ánh của người dân

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5025
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10449
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ