Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 97

Số lượt truy cập: 49165179

Thông tin chỉ đạo

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vụ hành hạ trẻ nhiễm HIV tại thành phố Hồ Chí Minh

(06/04/2015 19:25)

Nhận được thông tin qua phóng sự “ Hành hạ trẻ HIV trong bữa ăn” của bảo mẫu ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh qua báo tuổi trẻ online. Bộ Y tế đã yêu cầu khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm.


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ