Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 44

Số lượt truy cập: 40881938

Thông tin chỉ đạo

Công văn số 73/CV-PSTU của Bệnh viện Phụ sản TW

(03/02/2015 09:35)

Về việc đề nghị kiểm tra thông tin và đề xuất giải pháp giải quyết ý kiến phản ánh của người dân


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ