Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 69

Số lượt truy cập: 43057168

Thông tin chỉ đạo

Bộ Y tế ban hành Quyết định “Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng”

(26/05/2016 08:57)

Ngày 19/5/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BYT gửi các đơn vị liên quan về việc “Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng”.


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ