Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 73

Số lượt truy cập: 40958992

Danh sách dự án
STTTên dự ánThời gian bắt đầuThời gian kết thúcNguồn vốnLoại tài trợKinh phí dự án
1 Viện SR-KST-CT TP.HCM 01/01/2010 01/12/2014
2 Viện SR-KST-CT Quy Nhơn 01/01/2010 01/12/2014
3 Bệnh viện Phong Quỳnh Lập 01/01/2010 01/12/2014
4 Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hoà 01/01/2010 01/12/2014
5 Tổng Cục Dân số - KHHGĐ 01/01/2010 01/12/2013
6 Xây dựng cơ sở 2-Trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II (Nay là Trường Đại học Y dược Đà Nẵng) 01/01/2014 01/12/2018
7 Xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Thái Bình giai đoạn 2 01/01/2013 01/12/2017
8 Dự án ký túc xá sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội 01/01/2010 01/12/2014
9 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương giai đoạn 2 01/01/2011 01/12/2015
10 Xây dựng mở rộng Trường Đại học Y Hải Phòng 01/01/2010 01/12/2014
11 Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học TW 01/01/2007 01/12/2013
12 Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM 01/01/2010 01/12/2014
13 Đầu tư, XD, mở rộng Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn 01/01/2009 01/12/2013
14 Xây dựng Bệnh viện Phong và da liễu TW Quy Hòa giai đoạn 2 01/01/2014 01/12/2018
15 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cơ sở I và II 01/01/2009 01/12/2013
16 CT, nâng cấp Viện kiểm định QG Vac-xin và sinh phẩm y tế 01/01/2013 01/12/2014
17 Cải tạo, mở rộng BV Lão khoa TW 01/01/2013 01/12/2015
18 Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E 11/01/2012 01/12/2015
19 Dự án đầu tư trang thiết bị đơn vị gen trị liệu bệnh viện Bạch Mai 01/01/2012 01/12/2015
20 Cung cấp TTB BV Răng Hàm Mặt TW TP HCM 01/01/2011 01/12/2015
21 Xây dựng mở rộng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện Châm cứu TW quy mô 500 giường 01/01/2010 01/12/2014
22 Trung tâm ung bướu BVTW Huế 01/01/2011 01/12/2013
23 Dự án Trung tâm CS và Đtrị sơ sinh Bệnh viện Phụ Sản TW 01/01/2011 01/12/2012
24 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ung bướu và tim mạch trẻ em – bệnh viện Bạch Mai 11/01/2011 01/12/2016
25 Cải tạo, mở rộng nâng cấp Bệnh viện Da liễu TW 01/01/2012 01/12/2016
26 Trung tâm ung bướu BV Chợ Rẫy 01/01/2012 01/12/2015
27 Đầu tư, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ Sản TW 01/01/2009 01/12/2012
28 XD mở rộng Bệnh viện Việt Đức 01/01/2013 01/12/2013
29 Bệnh viện C Đà Nẵng 01/01/2007 01/12/2012
30 DA ĐT XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật BVĐKTƯ Quảng Nam bằng nguồn vốn trong nước 01/01/2008 01/12/2012