Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 181

Số lượt truy cập: 44275820

Tin tức về Chương trình phát triển Vắc xin phòng bệnh cho người
Nội dung đang được cập nhật

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4875
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 268
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10534
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110121

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ