Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 80

Số lượt truy cập: 51577349

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ Y tế Quán triệt thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII

05/10/2018 02:01

Ngày 25/9/2018, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt và thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII.

Xem tiếp

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ