Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 81

Số lượt truy cập: 40959017

Danh sách dự án đang triển khai
STTTên dự ánThời gian bắt đầuThời gian kết thúcNguồn vốnLoại tài trợKinh phí dự án
1 Xây dựng cơ sở 2-Trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II (Nay là Trường Đại học Y dược Đà Nẵng) 01/01/2014 01/12/2018
2 Xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Thái Bình giai đoạn 2 01/01/2013 01/12/2017
3 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương giai đoạn 2 01/01/2011 01/12/2015
4 Xây dựng Bệnh viện Phong và da liễu TW Quy Hòa giai đoạn 2 01/01/2014 01/12/2018
5 Cải tạo, mở rộng BV Lão khoa TW 01/01/2013 01/12/2015
6 Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E 11/01/2012 01/12/2015
7 Dự án đầu tư trang thiết bị đơn vị gen trị liệu bệnh viện Bạch Mai 01/01/2012 01/12/2015
8 Cung cấp TTB BV Răng Hàm Mặt TW TP HCM 01/01/2011 01/12/2015
9 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ung bướu và tim mạch trẻ em – bệnh viện Bạch Mai 11/01/2011 01/12/2016
10 Cải tạo, mở rộng nâng cấp Bệnh viện Da liễu TW 01/01/2012 01/12/2016
11 Trung tâm ung bướu BV Chợ Rẫy 01/01/2012 01/12/2015
12 DA ĐT XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật BVĐKTƯ Quảng Nam bằng nguồn vốn trong nước 01/01/2008 01/12/2012
13 Bệnh viện Thống Nhất 01/01/2006 01/12/2011
14 Dự án xây dựng Viện Giám định pháp y tâm thần TW 01/01/2014 01/12/2015
15 CBĐT dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Tai Mũi Họng TW giai đoạn 2 01/01/2014 01/12/2015
16 Xây dựng cơ quan Bộ Y tế 01/01/2013 01/12/2015
17 CBĐT xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Chợ Rẫy (Lê Minh Xuân) 01/01/2013 01/12/2014
18 Hỗ trợ hoạt động của Ban điều phối Quốc gia Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tại Việt Nam 01/04/2013 01/03/2015
19 Hỗ trợ hệ thống y tế - Quỹ Toàn cầu 01/01/2012 01/12/2016
20 Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao Việt Nam 01/01/2011 01/12/2015