Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 70

Số lượt truy cập: 40882001

Dự án đã hoàn thành
STTTên dự ánThời gian bắt đầuThời gian kết thúcNguồn vốnLoại tài trợKinh phí dự án
1 Viện SR-KST-CT TP.HCM 01/01/2010 01/12/2014
2 Viện SR-KST-CT Quy Nhơn 01/01/2010 01/12/2014
3 Bệnh viện Phong Quỳnh Lập 01/01/2010 01/12/2014
4 Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hoà 01/01/2010 01/12/2014
5 Tổng Cục Dân số - KHHGĐ 01/01/2010 01/12/2013
6 Dự án ký túc xá sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội 01/01/2010 01/12/2014
7 Xây dựng mở rộng Trường Đại học Y Hải Phòng 01/01/2010 01/12/2014
8 Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học TW 01/01/2007 01/12/2013
9 Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM 01/01/2010 01/12/2014
10 Đầu tư, XD, mở rộng Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn 01/01/2009 01/12/2013
11 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cơ sở I và II 01/01/2009 01/12/2013
12 CT, nâng cấp Viện kiểm định QG Vac-xin và sinh phẩm y tế 01/01/2013 01/12/2014
13 Xây dựng mở rộng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện Châm cứu TW quy mô 500 giường 01/01/2010 01/12/2014
14 Trung tâm ung bướu BVTW Huế 01/01/2011 01/12/2013
15 Dự án Trung tâm CS và Đtrị sơ sinh Bệnh viện Phụ Sản TW 01/01/2011 01/12/2012
16 Đầu tư, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ Sản TW 01/01/2009 01/12/2012
17 XD mở rộng Bệnh viện Việt Đức 01/01/2013 01/12/2013
18 Bệnh viện C Đà Nẵng 01/01/2007 01/12/2012