Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 74

Số lượt truy cập: 40958996

Thông tin dự án chuẩn bị đầu tư
STTTên dự ánThời gian bắt đầuThời gian kết thúcNguồn vốnLoại tài trợKinh phí dự án
1 Quyết định số 35/QĐ-BYT, ngày 09/1/2015 09/01/2015