Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 162

Số lượt truy cập: 53886069

Thông tin dự án chuẩn bị đầu tư
STTTên dự ánThời gian bắt đầuThời gian kết thúcNguồn vốnLoại tài trợKinh phí dự án
1 Thông tin lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện dự án Xã hội hóa liên doanh liên kết 09/07/2018