Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 103

Số lượt truy cập: 43032692

Chế độ chính sách lĩnh vực Y tế

Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020.

10/04/2014 09:59

Ngày 11/3/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Quyết định số 774/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020.

Xem tiếp

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ