Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 221

Số lượt truy cập: 44253237

Chế độ chính sách lĩnh vực Y tế

Điều kiện thành lập phòng khám gia đình

16/07/2014 10:32

Vào những ngày cuối tháng 5 qua, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-BYT

Xem tiếp

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4902
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 114
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10459
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110085

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4902
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 114
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10459
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110085