Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 41

Số lượt truy cập: 40958910

Chung tay cải cách hành chính
 • Phạm vi Đề án 30

  19/02/2014 11:22

  Xem tiếp
 • Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý

  19/02/2014 11:21

  Xem tiếp
 • Kết quả của Đề án 30

  19/02/2014 11:21

  Xem tiếp
 • Giới thiệu

  19/02/2014 11:18

  Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều các quy định về thủ tục hành chính. Để các thủ tục hành chính được thực hiện một cách hiệu quả, tránh gây rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, ngày 10 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg về việc phê duyệtĐề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (được gọi là Đề án 30). Đây là Đề án đầu tiên về cải cách thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ, từ trung ương tới cơ sở, với sự tham gia của mọi người dân và doanh nghiệp.

  Xem tiếp

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ